1. Home
  2. garyse

Stories of garyse

***Disclaimer: Amateur writer here so I know there's still a lot to improve.*** Paalala: Ang kwentong iyong matutunghayan ay pawang kathang isip l
27 Minutes
***Disclaimer: Amateur writer here so I know there's still a lot to improve.*** Paalala: Ang kwentong iyong matutunghayan ay pawang kathang isip l
37 Minutes
***Disclaimer: Amateur writer here so I know there's still a lot to improve.*** Paalala: Ang kwentong iyong matutunghayan ay pawang kathang isip l
23 Minutes
***Disclaimer: Amateur writer here so I know there's still a lot to improve.*** Paalala: Ang kwentong iyong matutunghayan ay pawang kathang isip l
32 Minutes
***Disclaimer: Amateur writer here so I know there's still a lot to improve.*** Paalala: Ang kwentong iyong matutunghayan ay pawang kathang isip l
36 Minutes
***Disclaimer: Amateur writer here so I know there's still a lot to improve.*** Paalala: Ang kwentong iyong matutunghayan ay pawang kathang isip l
28 Minutes
***Disclaimer: Amateur writer here so I know there's still a lot to improve.*** Paalala: Ang kwentong iyong matutunghayan ay pawang kathang isip l
30 Minutes
***Disclaimer: Amateur writer here so I know there's still a lot to improve.*** Paalala: Ang kwentong iyong matutunghayan ay pawang kathang isip l
31 Minutes
***Disclaimer: Amateur writer here so I know there's still a lot to improve.*** Paalala: Ang kwentong iyong matutunghayan ay pawang kathang isip l
40 Minutes
***Disclaimer: Amateur writer here so I know there's still a lot to improve.*** Paalala: Ang kwentong iyong matutunghayan ay pawang kathang isip lam
34 Minutes
***Disclaimer: Amateur writer here so I know there's still a lot to improve.*** Paalala: Ang kwentong iyong matutunghayan ay pawang kathang isip laman
35 Minutes
***Disclaimer: Amateur writer here so I know there's still a lot to improve.*** Paalala: Ang kwentong iyong matutunghayan ay pawang kathang isip laman
23 Minutes
***Disclaimer: Amateur writer here so I know there's still a lot to improve.*** Paalala: Ang kwentong iyong matutunghayan ay pawang kathang isip laman
24 Minutes
***Disclaimer: Amateur writer here so I know there's still a lot to improve.*** Paalala: Ang kwentong iyong matutunghayan ay pawang kathang isip laman
19 Minutes
***Disclaimer: Amateur writer here so I know there's still a lot to improve.*** Paalala: Ang kwentong iyong matutunghayan ay pawang kathang isip laman
23 Minutes
***Disclaimer: Amateur writer here so I know there's still a lot to improve.*** Paalala: Ang kwentong iyong matutunghayan ay pawang kathang isip laman
14 Minutes
***Disclaimer: Amateur writer here so I know there's still a lot to improve.*** Paalala: Ang kwentong iyong matutunghayan ay pawang kathang isip laman
26 Minutes
***Disclaimer: Amateur writer here so I know there's still a lot to improve.*** Paalala: Ang kwentong iyong matutunghayan ay pawang kathang isip laman
21 Minutes
***Disclaimer: Amateur writer here so I know there's still a lot to improve.*** Paalala: Ang kwentong iyong matutunghayan ay pawang kathang isip laman
24 Minutes
***Disclaimer: Amateur writer here so I know there's still a lot to improve.*** Paalala: Ang kwentong iyong matutunghayan ay pawang kathang isip laman
30 Minutes
***Disclaimer: Amateur writer here so I know there's still a lot to improve.*** Paalala: Ang kwentong iyong matutunghayan ay pawang kathang isip laman
29 Minutes
***Disclaimer: Amateur writer here so I know there's still a lot to improve.*** Paalala: Ang kwentong iyong matutunghayan ay pawang kathang isip laman
25 Minutes
***Disclaimer: Amateur writer here so I know there's still a lot to improve.*** Paalala: Ang kwentong iyong matutunghayan ay pawang kathang isip laman
12 Minutes
***Disclaimer: Amateur writer here so I know there's still a lot to improve.*** Paalala: Ang kwentong iyong matutunghayan ay pawang kathang isip laman
9 Minutes