1. Home
  2. relentlesspen1980

Stories of relentlesspen1980

Ang susunod na kwento ay mula sa malikot na isipan ng author at maaring hindi angkop sa paniniwala ng ibang mambabasa, readers' discretion is advised.
4 Minutes