1. Home
  2. flaminghotcheetos

Stories of flaminghotcheetos

Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay at ang mga pangalang ginamit ay sadyang pinalitan ng author upang hindi makilala. Pasensya na kayo reade
11 Minutes
Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay at ang mga pangalang ginamit ay sadyang pinalitan ng author upang hindi makilala. Alam kong nabitin kayo
14 Minutes
Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay at ang mga pangalang ginamit ay sadyang pinalitan ng author. Background story: Ako si Victoria kilala sa
8 Minutes